Kraków przychylny usługodawcom

Jednym z największych przeszkód w lwiej części polskich miast jest stan dróg. Polskie województwa są nie przygotowane do tak ogromnego natężenia korków, jaki powstał przez wzrost liczby samochodów na krajowych szosach. Dlatego główną z najbardziej istotnych inwestycji jakie powinno rozpocząć prawie każde miasto jest inwestycja w rozwój dróg i infrastrukturę komunikacyjną. Drogi i komunikacja miejska to priorytet, który da przestrzeń na to by poprawić zadowolenie krakowian jak również poprawi całokształt gospodarki Krakowa.

Wśród pozostałych miast, inwestycje drogowe w grodzie Kraka silnie się wybijają. Krakowianie w głosowaniu opowiedzieli się za budową metra, ale przed tym jak metro powstanie, w komunikację autobusową i tramwajową i nawierzchnie drogowe potrzeba zainwestować dużo pieniędzy . Z ważniejszych decyzji finansowych warto podkreślić:
całkowicie elektryczną siatkę autobusów – jedyną w kraju,
nowoczesne linie tramwajowe na Ruczaju,
w pełni przebudowany dworzec PKP wraz z miejscem handlowym.
Oprócz tego, w perspektywie rozwoju miasto przewiduje inwestycje w przynajmniej kilka nowoczesnych połączeń między już istniejącymi połączeniami i naprawy już powstałych tras autobusowych oraz połączeń podmiejskich.
Krakowianie remontów nie lubią – utrudnienia w poruszaniu się i dojazdach do biur przeszkadzają w codziennym życiu. Trzeba jednak mieć jasność tego, że bez remontów jakość dróg nie może być lepsza i aby mieszkało się lepiej, wymagać trzeba wytrwałości.Majchrowski program
Przekazywanie środków w komunikacje to nie tylko kolejne linie komunikacji, jak również lepszej jakości nawierzchnia jezdni, która będzie dłużej jak nowa i wytrzymała. (jednym z przykładów jest ścieralna nawierzchnia drogi na skrzyżowaniu Zakopiańska – Brożka i na zewnętrznej jezdni Wadowickiej). Jasnym jest to, że, Kraków wymaga dodatkowo wielu remontów i nowych pomysłów, aby jeździło się po mieście dobrze. Zarówno autem, ale też tramwajami. Mimo to widać jasno, że całość jest na najlepszej drodze do tego, by Krakusom żyło się tu naprawdę wygodnie i przyjemnie.